Wiadomości

Nowe wymagania na egzaminie ósmoklasisty i maturze 2021

Ze względu na pandemię koronawirusa formuła egzaminów w 2021 roku ma być uproszczona.
Ze względu na pandemię koronawirusa formuła egzaminów w 2021 roku ma być uproszczona. fot. Paweł Marcinko / KFP

Bez matury ustnej, ograniczone wymagania w ramach podstawy programowej i mniejsza liczba zadań przy tym samym czasie - to główne zmiany w egzaminach w 2021 roku, jakie wprowadza MEN. Ich formuła ma być uproszczona. Jakie zmiany jeszcze czekają maturzystów i ósmoklasistów?Czy uproszczenia na egzaminach są potrzebne?

tak 30%
pewne zmiany są potrzebne np. zwiększenie czasu, ale nie ograniczenie materiału 26%
raczej nie 8%
nie 36%
zakończona Łącznie głosów: 347
- W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - informuje resort edukacji.
Czytaj też: Egzamin z angielskiego na 100 proc.? Kursy językowe dla uczniów

Nie będzie obowiązkowej matury ustnejEgzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego.

- W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej - podobnie jak w 2020 r. - absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną - informuje MEN.

Mniejsze wymagania dla maturzystówMaturzyści nie będą mieli obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie będą mogli zmienić deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Ponadto wprowadzono zmiany na egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym - ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego, które dotyczą ostrosłupów.

Podobnie z geografii na poziomie rozszerzonym - usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

Czytaj też: Ranking liceów. Gdzie najefektywniej uczą w Trójmieście?

Zmiany na egzaminie ósmoklasistyZmiany, jakie wprowadziło MEN, dotyczą też egzaminu ósmoklasisty. Z listy lektur obowiązkowych do zdania testu z języka polskiego wykreślono "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza.

Z matematyki ograniczono natomiast wymagania dot. działań na pierwiastkach oraz stereometrii. Z listy środków gramatycznych języka angielskiego wykreślono czas Past Perfect oraz mowę zależną.

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów.

Kursy przygotowujące do egzaminów - również online


Jak będą wyglądały egzaminy w 2021 roku po zmianach?Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski - czas trwania: 120 minut

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym część 1.: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną - 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych); część 2.: wypracowanie - 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka - czas trwania: 100 minut
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt - zadania zamknięte, 10 pkt - zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019-2020: 6).

Język obcy nowożytny - czas trwania: 90 minut
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - A2.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt - zadania zamknięte, 21 pkt - zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Czytaj też: Wyniki matur 2020. Zdecydowanie słabiej niż rok temu

Matura 2020 w czasie pandemii koronawirusa w Gdańsku.
Matura 2020 w czasie pandemii koronawirusa w Gdańsku. ot. Mateusz Słodkowski / Trojmiasto.pl
Egzamin maturalny w 2021 r.

Język polski jako przedmiot obowiązkowy - czas trwania: 170 minut

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym część 1.: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną - 20 pkt (ok. 12-15 zadań - głównie otwartych - opartych na dwóch tekstach); część 2.: wypracowanie - 50 pkt.
 • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
 • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki - z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
 • Część ustna - nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy - czas trwania: 170 minut
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt - zadania zamknięte; 17 pkt - zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015-2020: 9).

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy - czas trwania: 120 minut
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt - zadania zamknięte, 10 pkt - zadania otwarte.
 • Część ustna - nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych - ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) - B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym - nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie sześciu przedmiotów dodatkowych.

Opinie (58) 4 zablokowane

 • I tak polowa nie zda

  • 0 0

 • Coraz głupsze mamy społeczeństwo (3)

  POtem się dziwicie, ze głosują na POKO , i jakieś lewactwo ma tak POdatny grunt do lempartozy, chamstwa na ulicach , brak samodzielnego myślenia

  • 19 19

  • co raz głupsze społeczeństwo

   Właśnie dlatego głosują na PIS bo są niedouczeni, liczy się aby być cwanym , byc doradcą wojewody, ministra - tylko za czasów PIS takie sytuacje maja miejsce. Młodzież z przymusową religią , aby mieć wyższą średnią ocen - masakra. Nie wolno stawiać złych ocen, bo rodzice pójdą na skargę i nauczyciel zawsze przegrywa.

   • 0 0

  • A twoi mocodawcy?

   To dopiero przykład zniewolenia umysłowego. Za ruble i kościelne odpusty. Tfe!

   • 1 0

  • ale

   ale to twoja partia psuje maturę... Więc?...

   • 2 0

 • Przerażające ! (8)

  Konsekwencje tego odczujemy za kilka lat... bedzie juz za późno !
  (matura z cyklu - pokoloruj obrazek, nie wyjeżdżaj kredką po za wyznaczone linie)

  • 66 7

  • przerażające v2

   *poza :)

   • 0 0

  • Konsekwencje juz sa od dawna od epoki gimbusów jest równia pochyła! (1)

   Wie to każdy kto ma kontakt z urzędnikami teraz urzędnik to większości totalny cymbał który trafił do urzędu bo nie mógł znaleźć pracy w prywatnej firmie.

   • 3 0

   • Musisz mieć bardzo krótką pamięć.

    Przecież tak było zawsze.

    • 2 0

  • Ty widzę już odczuwasz (1)

   "poza" piszemy razem a nie oddzielnie XD

   • 1 1

   • Gimbusie kazdy kto sie podpisuje XD. Powinien powtarzac edukacje.

    • 1 0

  • Jakoś dziwnie, że pokolenie wojny dało radę. (1)

   • 1 1

   • bo uczyli Ich nauczyciele z wiedzą i pasją, uczyli się bo mieli cel, chcieli żyć lepiej

    a nie jak teraz, dzieci mają wszystko, na niczym im nie zależy, do niczego nie dążął.
    za wszystko płacą rodzice i jeszcze namawiają na zagraniczne obozy...

    • 11 0

  • już tak jest! upadek edukacji mamy od panowania min. Wiatra i Hall poprzez Giertycha i jego rozporządzeniem, że ocena ndst

   na maturze, oznacza, że egzamin jest...zdany.
   30% z matmy jest nie osiągalne dla połowy maturzystów a zadania są dla nich trudne! w porównaniu z materiałem obowiązkowym dla klas ogólnych w latach 80,90, to oni nie przerabiają nawet połowy materiału. Ale kiedyś polski inż. to była szycha, teraz prof. z politechniki sami uczą maturzystów, żeby ci zdali ich egzaminy i przyszli do nich na wydział, bo mało studentów na państwowych wydziałach ścisłych. Same logistyki, ekonomie, lanie wody a potem jeśli nie ma tatusia, jest...pośredniak. Gwożdziem do trumny był pęd do edukacji niemieckiej czyli gimby i ich poziom. to była masakra. Pokłosie mamy w liceach gdzie w 1 klasie po gimbie uczniowie nie są w stanie sprowadzić ułamka do wspólnego mianownika. Nie ma czytania lektur, nie ma poukładanej historii czy geografii tylko w podręczniku nie dosyć, że min z min to jeszcze chaos tematyczny. Jak ma być dobrze, skoro studenci filologii polskiej, w skm, czytają tylko skrypty?? poziom wiedzy z lekcji on line jest na poziomie mułu i porostów. nauczyciele powinni zdawać egzaminy bo ich wiedza powala. Matematyka, gramatyka j. polskiego, budowa zdania, frazeologia itd nie sa wcale przerabiane a języki wołają o pomstę do nieba. Przykład: klasa 4 Szk podst. kolejna lekcja z obrazkami i odmiana I am...i tu jak w "nic śmiesznego" ...uczeń mówi do Pani You is ..a Pani , brawo! 6. padłam

   • 18 3

 • ograniczenia egzaminów

  poziom nauczania i tak co roku obniżał się.

  • 0 0

 • tylko kredki potrzebne na maturze

  • 1 0

 • głupim społeczeństwem jest łatwiej sterować (1)

  I tyle w tym temacie, wyjdzie pokolenie d**ili. A baranami łatwiej manipulować

  • 16 3

  • Wrzucanie wszystkich do jednego wora.

   Proszę samemu uczyć się połowę edukacji zdalnie i nie wrzucać wszystkich maturzystów do jednego wora. Oceniać jest łatwo a być na takim miejscu niezbyt. Uczniowie w !00% są zadowoleni, że ich lata szkolne wyglądają jak wyglądają, zero możliwości normalnego nauczania i innych korzyści tego okresu:))

   • 0 0

 • Chore test nazywać matura (4)

  Matura to egzamin 18/19 latka. Weryfikuje jego wiedzę.
  A to co jest to test i do tego który można poprawiać.
  To niesprawiedliwe ludzi którzy zdawali mature do 2003 roku przyrównywać z tym pseudo egzaminem dojrzałości

  • 30 4

  • Wyrozumiałość:)

   Jeżeli wtedy była pandemia i półtorej roku trzeba uczyć się zdalnie (co dużo nie daje) to jest niesprawiedliwe ale nie pamiętam takiego momentu:)

   • 0 0

  • Matura w 2003 była łatwa.

   Matura w 2003 była łatwa. Zobacz lepiej na lata wcześniejsze. Część materiału, pojawia się obecnie dopiero na studiach. W latach 90 dopiero były matury. Prawdziwy egzamin dojrzałości.
   Prawda jest taka, że nie powinno być matur. Najlepsze są egzaminy wstępne na studia. Przygotowujesz się pod konkretne studia.

   • 1 0

  • (1)

   A jaka on ma teraz wiedzę ? powiedziałabym zdalną

   • 5 0

   • Dodałbym jeszcze , że skąpoobjawową ;-)

    • 1 0

 • Czyli udebilnijmy maturę jeszcze bardziej. Kurczę, mam wrażenie, że żaden obecny maturzysta nie byłby w stanie zdać matury takiej jaką ja zdawałem w 2010. Jakim prawem MEN zmniejsza wartość mojej matury, zmniejszając poziom aktualnej i ułatwiając jej zdobycie?! Sprawdzam arkusze maturalne co roku i ten egzamin jest coraz łatwiejszy. Niedługo faktycznie dojdzie do sytuacji, że na maturze będzie trzeba pokolorować tego memicznego drwala. Po co? Żeby mieć społeczeństwo pełne i**otów ze świstkiem który nic nie znaczy?!

  Szczególnie śmieszą mnie płacze na "trudność" matury z matematyki. Na prawdę jesteś, jeden z drugim, takim i**otą i upośledzonym człowiekiem? Nie potrafisz zdobyć tych śmiesznych 30% strzelając w zadaniach zamkniętych i przepisując kilka rzeczy z akrusza z wzorami do zadań otwartych? Tak! Dają wam praktycznie wszystkie potrzebne wzory na kartce, trzeba jedynie wykorzystać trochę tę galaretę którą macie w czaszkach i je, do cholery, dopasować do zadań. Takie trudne?

  Jestem przekonany, że obecną maturę na 30% zdałby każdy bardziej rozgarnięty uczeń ówczesnego gimnazjum...

  Zlikwidować maturę całkowicie i przywrócić porządne egzaminy na studia.

  • 1 0

 • nic nie wymagać. Wystarczy tylko przyjść (1)

  • 2 0

  • No chyba,ze ktoś się boi.

   Wtedy nawet nie trzeba przychodzić,wystarczy po prostu wyrazić chęć otrzymania matury.

   • 0 0

 • Tzw. matura już dawno straciła rację bytu. (2)

  Teraz to tylko papier, który jest przepustką na studia. Jakby świadectwo ukończenia jakiejś szkoły średniej nie było równie dobre.....
  W obecnej sytuacji powinno się odpuścić to całe "maturowanie". Przychodzi delikwent na maturę , dostaje pytania "jak się nazywasz" (polski), "ile masz lat" (mat), "how are you" (ang), coś tam jeszcze i matura zaliczona.

  • 31 4

  • szkoda, że w szkole nie byłeś taki mądry

   narzekasz na sens matury, a sam jej pewnie nie masz

   • 0 1

  • Czesciowo role matury pelnil egzamin na prawo jazdy ale tez juz zeszedl na psy bo moze je miec kazdy.

   • 1 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

27

lipca

XXIII Gdański Festiwal Cari... Gdańsk, Kościół Św. Katarzyny

30

lipca

Lato w Plenerze | Guzior, Ż... Gdańsk, S1 - Scena plenerowa

06

sierpnia

Myslovitz Sopot, Amfiteatr Tarasów przy Aquaparku

Kultura

Milord de Molo: Byłem rybakiem, zostałem malarzem
Milord de Molo: Rybak został malarzem
Najciekawsze eksponaty Muzeum Bursztynu
Najciekawsze bursztynowe eksponaty

Kulinaria

Dlaczego wychodzimy z restauracji przed złożeniem zamówienia?
Dlaczego wychodzimy z restauracji?

  Najczęściej czytane

  Sprawdź się

  Przyznawana podczas FPFF nagroda za dorobek życia i osiągnięcia artystyczne, to: